Energetska obnova

Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja/hlađenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Odabir mjera ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njenog korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurao njihov sinergijski učinak i značajnije smanjenje potrošnje energije. Ciljevi dobro ukomponiranog sustava su poboljšanje energetske učinkovitosti, odnosno manja potrošnja godišnje toplinske energije i s time vezano smanjenje emisija CO2. Poboljšanjem toplinskih karakteristika ovojnice zgrade (fasada, stolarija) smanjuju se transmisijski i ventilacijski gubici topline i postižu očekivane uštede potrebne energije za grijanje i prvenstveno hlađenje.

Većina postojećih zgrada izgrađene su do kraja osamdesetih godina te imaju slabu ili nikakvu toplinsku izolaciju zbog čega su veliki potrošači energije i pripadaju u energetske razrede (E, F ili G) Provođenjem mjera energetske obnove postižu se razni benefiti, a koji se odnose na:

  • potrošnju energije, koja se smanjuje i do pet puta
  • značajno se smanjuje emisija ugljičnog dioksida
  • povećava se ugodnost življenja i rada

Energetska obnova objekta (zgrade) predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Najviše energije i gubimo kroz fasadu te je izuzetno važno pravilno dimenzionirati i postaviti toplinsku izolaciju na svim vanjskim zidovima. Korištenjem suvremenih toplinskih izolacija i standarda, moguće je smanjenje potrošnje energije grijanja i hlađenja. Toplinska izolacija zgrade smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija za život, produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša.

Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju – ETICS fasadni sustav – na gradilištu izveden sustav koji se sastoji od tvornički proizvedenih proizvoda. Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge. Kako bi se osigurala funkcionalnost, važna je savršena usklađenost komponenata sustava te stručno planiranje i izvedba uz korištenje top materijala.

ETICS fasadni sustav isporučuje proizvođač kao potpuni sustav i sadržava najmanje sljedeće sustavu prilagođene komponente:

  • mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
  • toplinsko-izolacijski materijal
  • mort za armaturni sloj
  • staklenu mrežicu
  • završno-dekorativnu žbuku.

Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama kao i sigurnosti, te pouzdanosti energetskih sustava. Upravo se zahvatima na vanjskoj ovojnici objekta koji uključuju bolju toplinsku izolaciju zidova, krova i podova te zamjenu stolarije ili sanaciju toplinskih mostova mogu ostvariti velike uštede energije. Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, a istovremeno i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost je danas prioritet suvremene arhitekture i energetike.

Čak 34% ukupne svjetske potrošnje energije troše višestambene zgrade.

PROJEKTI

Upit za ponudu