Politika privatnosti

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, JUKIC-DAM na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika.

Osobni podaci koje posjetitelji predaju na našim stranicama koriste se samo u svrhu za koju su predani.

JUKIC-DAM prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.

JUKIC-DAM može koristiti navedene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima. JUKIC-DAM ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, JUKIC-DAM može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Internetska stranica jukic-dam.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Na internetskim stranicama jukic-dam.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Kolačićima trećih strana jukic-dam.hr koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Stranice jukic-dam.hr služe se statistikom Google Analytics, a pravila privatnosti treće strane potražite na Google Analytics.

Stranice jukic-dam.hr služe se uslugama treće strane za pohranjivanje informacija za slanje newsletter obavijesti. Pravila privatnosti treće strane potražite na Mailchimp.

Sprječavanje kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Uvjeti ove obavijesti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Obavijesti, osim kolačića trećih strana. JUKIC-DAM zadržava pravo izmjene ove Obavijesti o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje JUKIC-DAM na svojim internetskim stranicama štiti vaše podatke, te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

Problemi i pitanja

Ako ustanovimo postojanje bilo kakvih neprestanih problema i važnih pitanja vezanih uz našu Web stranicu, ozbiljno ćemo shvatiti te probleme i raditi na tome da ih riješimo. Ukoliko imate bilo kakva druga pitanja vezana uz našu policu privatnosti, ukoliko imate problem ili pritužbu molimo da nam se obratite na info@jukic-dam.hr.

Zaštita podataka

OPĆENITO

Društvo JUKIC-DAM obrađuje Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu označeno kao Opća uredba o zaštiti podataka), kao i ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Društvo JUKIC-DAM obrađuje isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu

Isto između ostaloga znači da se osobni podaci obrađuju:

 • zakonito, pošteno i transparentno;
 • prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe;
 • primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • poduzima se svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju;
 • obrađuju se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, a što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti.

Isto znači da Vaše podatke društvo JUKIC-DAM obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena u zahtjevu za davanjem privole, te u sljedećim situacijama:

 • ispunjenje ugovornih obveza kao što je npr. prodaja robe i dostava robe (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, telefonski broj, podaci o načinu plaćanja, odnosno karticama…);
 • ispunjenje zakonskih obveza kao što je npr. prijava nadležnim tijelima, kao što je Ministarstvo financija (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj,…);
 • zaštita osoba i imovine (videonadzor);
 • za potrebe izravnog marketinga (e-mail adresa, adresa, telefon,…);
 • na temelju legitimnog interesa.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu za potrebe izravnog marketinga društva JUKIC-DAM d.o.o., te ako se istome usprotivite, više se neće obrađivati Vaši podatci.

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke društvo JUKIC-DAM ne prosljeđuje dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako ste za isto dali suglasnost, ako nadležna tijela isto od zatraže (npr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija) ili ako iste podatke na temelju sklopljenog ugovora društvo JUKIC-DAM dostavlja izvršiteljima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskim propisima, te da se istim mjerama osigurava zaštita prava ispitanika.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše podatci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja. Podatke koji su dani na temelju privole čuvaju se dok ne povučete svoju privolu.

VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas;
 • Pravo na ispravak osobnih podataka – možete zatražiti ispravak Vaših podataka, kao i dopunu postojećih;
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – možete zatražiti brisanje Vaših podataka, a što će se učiniti, ako isto ne bi bilo u suprotnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom;
 • Pravo na ograničavanje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom kojim je isto uređeno;
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom voditelju obrade, ako su isti podaci pruženi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem ste stranka i ako se obrada provodi automatiziranim putem;
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka – imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka društvu JUKIC-DAM te nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva JUKIC-DAM ili na e-mail adresu: info@jukic-dam.hr

Društvo JUKIC-DAM napominje da zadržava pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke kako bi Vas identificiralo.

POSEBNO O PRIVOLI

Za određene aktivnosti društvo JUKIC-DAM dužno Vas je tražiti privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva JUKIC-DAM ili putem e-mail adrese: info@jukic-dam.hr

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatci se više neće obrađivati, no bitno je za napomenuti  da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Napominje se i da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva JUKIC-DAM te bez pružanja osobnih podataka isto neće biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka.

Sve izmjene i dopune ove Politike objavit će se na ovaj stranici te bi društvo JUKIC-DAM cijenilo kada biste isto redovno provjeravali.